Decret llei mesures urgents per a la promoció d’habitatges amb protecció oficial

Decreto Ley medidas urgentes para la promoción de viviendas con protección oficial

Els informem que avui 12/12/2020, entra en vigor el Decret Llei de 50/2020 de 9 de desembre, de mesures urgents per la promoció d’habitatge amb protecció oficial i de noves modalitats d’allotjament en règim de lloguer, que modifica la Llei 11/2020 de contenció de rendes lloguer.

L’article 4 declara nul el pacte que obliga a la part arrendatària a l’assumpció de despeses generals i serveis individuals (IBI, comunitat…), que no havien estat previstes a l’anterior contracte d’arrendament.
Per tant, els contractes de lloguer no podran incloure aquestes despeses, si es donen les següents condicions:

  1. L’habitatge es troba en àrea declarada amb mercat d’habitatge tens i si es troben als municipis de Blanes, Figueres, Girona, Olot, Palafrugell, Salt i Sant Feliu de Guíxols.
  2. L’habitatge ha estat arrendat dins els 5 anys anteriors al 22 de setembre de 2020.
  3. Que aquell contracte de lloguer no s’hagués inclòs a càrrec de la part arrendatària les despeses generals.

Si es donen aquests requisits, no es podrà pactar el càrrec d’aquestes despeses, encara que la renta vingui determinada per l’aplicació de l’índex mig de preus de lloguer i no pel contracte anterior.

Compare listings

Compare