Un edifici rehabilitat estalvia entre un 30% i un 40% d’aigua

Un edificio rehabilitado ahorra entre un 30% y un 40% de agua

L’edificació i l’urbanisme juguen un paper molt important en una gestió sostenible de l’aigua que permeti reduir la despesa per persona.

El parc edificat a Espanya està molt envellit, per la qual cosa és molt important millorar l’eficiència de les seves aixeteries i aparells sanitaris.

Un edifici rehabilitat estalvia entre un 30 i un 40% d’aigua, segons l’estimació elaborada per Green Building Council Espanya (GBCe) a través del seu sistema de certificació de sostenibilitat VERDA. El parc edificat a Espanya està molt envellit, per la qual cosa és molt important millorar l’eficiència de les seves aixeteries i aparells sanitaris.

L’aigua dolça, un dels nou límits planetaris establerts per a valorar l’habitabilitat en la Terra, és un recurs limitat, escàs i la demanda del qual es preveu que es dispari globalment fins a un 55% fins a 2050, segons l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE).

“El 97% de l’aigua del planeta és salada i el 70% de l’aigua dolça està congelada en glaceres que, a conseqüència de l’escalfament global, s’estan fonent i abocant a la mar”, explica Bruno Sauer, director General de GBCe.

La realitat és que, avui dia, encara queda aigua suficient i amb una qualitat acceptable per a cobrir la demanda de la població mundial. No obstant això, un repartiment desigual es tradueix en un món on l’escassetat d’aigua afecta a més del 40% de la població i on tres de cada deu persones no tenen accés a l’aigua potable -segons l’Organització de Nacions Unides (ONU)-. “Una persona necessita entre 50 i 100 litres d’aigua al dia per a cobrir les seves necessitats bàsiques, segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), però mentre a Espanya una persona consumeix 129 litres per habitant, a Àfrica la mitjana per càpita és de 20 litres”, matisa Borja Izaola, coordinador del projecte LIFE Levels, que té per objecte promoure l’edificació sostenible a Europa.

Nova cultura de l’aigua

A Espanya es paga de mitjana -i sense comptar l’IVA- 1,90 euros per metre cúbic d’aigua. D’aquesta quantitat, 1,06 euros (el 56%) corresponen al servei de proveïment i 0,83 euros (el 44%) al de sanejament. En general, la incidència mitjana de la factura de l’aigua en el pressupost familiar és del 0,9%, molt per sota del 5% marcat per l’ONU com a xifra límit d’assequibilitat per a proveïment i sanejament del Dret Humà a l’Aigua.

“Amb 1,90 euros es pot disposar del mateix volum d’aigua que 1.000 ampolles d’un litre comprades en un supermercat i que costarien uns 390 euros”, reflexiona Izaola, qui considera imprescindible una nova cultura a nivell global que acabi amb la idea que l’aigua és un bé il·limitat, omnipresent i amb una disponibilitat immediata: “Hem de prendre consciència que les precipitacions són cada vegada menys utilitzables i que la disponibilitat d’aigua dolça o potable és cada vegada menor”, ressalta el coordinador del projecte LIFE Levels.

Edificació i urbanisme com a solució

Així mateix, és necessari posar fi al desenvolupament insostenible que abusa del subsol, dels aqüífers i que impermeabilitza el territori, la qual cosa acaba amb la biodiversitat i incrementa la desertificació. “En l’actualitat s’estima que a Espanya més de dues terceres parts de la superfície està exposada a aquest problema i que el risc és molt alt en l’11% del territori”, afirma el Director General de GBCe.

En aquest context, on el dèficit hídric és un greu problema, es torna vital una gestió sostenible de l’aigua que permeti reduir la despesa per persona. Per a això, l’edificació i l’urbanisme juguen un paper molt important: “Rehabilitar un edifici millorant l’eficiència de les aixeteries i dels aparells sanitaris, captar l’aigua de la pluja per a utilitzar-la en el reg i el vàter o facilitar els processos de depuració, separant les qualitats de les aigües per als seus usos, són accions imprescindibles i eficaces per a reduir la demanda”, destaca Sauer.

En matèria d’urbanisme, el Director General de GBCe ressalta opcions com la reducció de superfícies impermeables, l’increment de zones enjardinades i passadissos verds i que les ciutats disposin d’una xarxa separativa d’aigües “brutes”: “La certificació VERDA ens demostra que mesures com triar plantes autòctones i amb baixes necessitats hídriques suposen un estalvi del 65% de l’aigua en reg”, especifica la Responsable de Certificació de GBCe.

 
Article extret d’Inmodiario

Compare listings

Compare