ADMINISTRADORS DE FINQUES

Barcons Gibert és la fusió, de dues administracions de finques amb tradició a Blanes, formada per en Carles Gibert Bernat i en Jaume Jesús Barcons Casas, amb un equip de professionals al seu servei.

La nostra activitat d’administradors de finques i agents de la propietat immobiliària ofereix els serveis especialitzats de propietat vertical i horitzontal.

Un dels valors de la nostra firma és el factor humà, la preparació i estudi constant per donar un bon servei als nostres clients.

ELS NOSTRES SERVEIS

Oferim serveis especialitzats en la propietat vertical i horitzontal, així com el servei de gestió de patrimonis.

Propietat Horitzontal

Constituïm les comunitats i en redactem els seus estatuts i normes de règim interior, per posteriorment portar la seva gestió diària, tant pel que fa als comptes, incidències com a la celebració de Juntes Ordinàries i Extraordinàries. Així mateix, en atenció a la nostra formació jurídica, podem assistir-lo davant dels Jutjats i Tribunals.

Propiedad Vertical

La nostra funció és assessorar-lo de les millors condicions per arrendar el seu habitatge, local de negoci o nau industrial, o qualsevol bé immoble. El nostre equip li pot donar un servei integral, que no només queda en la redacció del contracte de lloguer concret, sinó que també podem intervenir en l’àmbit jurisdiccional.

EL NOSTRE BLOG

Actualitat i notícies relacionades amb l'administració de finques, temes d'interès o dubtes que puguin sorgir en un procés de gestió immobiliària.

Un tercio de las viviendas vendidas encontraron un comprador en menos de un mes

Un terç dels habitatges venuts van trobar un comprador en menys d’un mes

Una de cada tres habitatges que es van vendre a través d'idealista durant el mes d'octubre no...
Continua llegint
El sector inmobiliario catalán reclama que no se obligue a los propietarios a aceptar un alquiler social sin compensación económica

El sector immobiliari català reclama que no s’obligui els propietaris a acceptar un lloguer social sense compensació econòmica

També es reclama que es reconsideri la definició del concepte "gran forquilla" així com...
Continua llegint
En qué casos podrías librarte de pagar la plusvalía municipal tras vender o heredar una casa

En quins casos podries deslliurar-te de pagar la plusvàlua municipal després de vendre o heretar una casa

El Tribunal Constitucional ha fulminat l'impost de plusvàlua municipal, un tribut que es cobra a...
Continua llegint
En los próximos 2 años se van a construir 17.000 pisos para alquilar en España

En els pròxims 2 anys es construiran 17.000 pisos per a llogar a Espanya

El fenomen de construir per a llogar s'està assentant a Espanya, captant l'interès dels inversors i dels inquilins. Es preveu que per a 2028, hi hagi al voltant de 85.000 d'aquests immobles a Espanya.
Continua llegint

Compare listings

Compare