ADMINISTRADORS DE FINQUES

Barcons Gibert és la fusió, de dues administracions de finques amb tradició a Blanes, formada per en Carles Gibert Bernat i en Jaume Jesús Barcons Casas, amb un equip de professionals al seu servei.

La nostra activitat d’administradors de finques i agents de la propietat immobiliària ofereix els serveis especialitzats de propietat vertical i horitzontal.

Un dels valors de la nostra firma és el factor humà, la preparació i estudi constant per donar un bon servei als nostres clients.

ELS NOSTRES SERVEIS

Oferim serveis especialitzats en la propietat vertical i horitzontal, així com el servei de gestió de patrimonis.

Propietat Horitzontal

Constituïm les comunitats i en redactem els seus estatuts i normes de règim interior, per posteriorment portar la seva gestió diària, tant pel que fa als comptes, incidències com a la celebració de Juntes Ordinàries i Extraordinàries. Així mateix, en atenció a la nostra formació jurídica, podem assistir-lo davant dels Jutjats i Tribunals.

Propiedad Vertical

La nostra funció és assessorar-lo de les millors condicions per arrendar el seu habitatge, local de negoci o nau industrial, o qualsevol bé immoble. El nostre equip li pot donar un servei integral, que no només queda en la redacció del contracte de lloguer concret, sinó que també podem intervenir en l’àmbit jurisdiccional.

EL NOSTRE BLOG

Actualitat i notícies relacionades amb l'administració de finques, temes d'interès o dubtes que puguin sorgir en un procés de gestió immobiliària.

Las hipotecas, más baratas que nunca: el tipo de interés medio baja en agosto hasta el 1,45%

Les hipoteques, més barates que mai: el tipus d’interès mig baixa a l’agost fins al 1,45%

En el vuitè any ha registrat el nivell més baix de la història, segons el Banc...
Continua llegint
Servihabitat prevé más de 500.000 ventas de viviendas este año y una subida de precios del 1,4%

Servihabitat preveu més de 500.000 vendes d’habitatges enguany i una pujada de preus del 1,4%

Creu que les transaccions augmentaran un 5% enguany i que el preu de l'obra nova s'estabilitzi.
Continua llegint
Escriturar una vivienda con un valor inferior: ¿Qué consecuencias legales tiene?

Escripturar un habitatge amb un valor inferior: Quines conseqüències legals té?

Pagar una part de la compravenda d'un immoble en 'negre' per a reduir la base imposable i pagar menys imposats és una pràctica comuna a Espanya, on l'economia submergida suposa una part important del PIB.
Continua llegint
Decreto Ley medidas urgentes para la promoción de viviendas con protección oficial

Decret llei mesures urgents per a la promoció d’habitatges amb protecció oficial

Els informem que avui 12/12/2020, entra en vigor el Decret Llei de 50/2020 de 9 de desembre, de...
Continua llegint

Compare listings

Compare