Constituïm les comunitats i en redactem els seus estatuts i normes de règim interior, per posteriorment portar la seva gestió diària, tant pel que fa als comptes, incidències com a la celebració de Juntes Ordinàries i Extraordinàries. Així mateix, en atenció a la nostra formació jurídica, podem assistir-lo davant dels Jutjats i Tribunals.

A Barcons Gibert realitzem serveis de:

  • Constitució de Comunitats.
  • Redacció d’Estatuts i reglaments de règim interior.
  • Convocatòria de reunions ordinàries i extraordinàries, assistència a la Junta i redacció de les actes.
  • Gestió comptable i de la morositat.
  • Control d’incidències.

Compare listings

Compare