Covid-19

RD LLEI 34/2020 de 20 d'octubre de medidas Urgentes de apoyo a la actividad económica.

RD LLEI 34/2020 de 20 d’octubre de mesures Urgents de suport a l’activitat econòmica

RD Llei 34/2020 de 20 d'octubre de mesures urgents de suport a l'activitat econòmica desenvolupada en locals de negoci arrendats. El DOGC de 22 d'octubre de 2020, ha publicat al RD Llei 34/2020, per la qual s'adopten una sèrie de mesures respecte a la rebaixa de la renda de lloguer en els locals de negoci i altres usos diferents al d'habitatge que es vegin afectats per les restriccions o impediments...

Compare listings

Compare